Aktualności

Ważna informacja!

15/10/2020

Informujemy iż w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy w powiecie słupeckim, biuro projektu zostaje tymczasowo zamknięte dla uczestników oraz kandydatów do udziału w projektu „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski”. Wszelkie informacje dotyczące realizowanych zajęć oraz rekrutacji do nowych grup będą Państwu przekazywane drogą telefoniczną i mailową. W razie chęci kontaktu z personelem projektu, prosimy o kontakt: […]

Zmiany w harmonogramach grup szkoleniowych

12/03/2020

W związku z panującą epidemią koronowirusa w harmonogramach uruchomionych dotychczas grup szkoleniowych w projekcie pn. „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” pojawiają się zmiany, a zajęcia części grup są zawieszone. Aktualne informacje otrzymają Państwo w Biurze Projektu, a także w harmonogramie zamieszczonym w odpowiedniej zakładce na stronie Projektu.

Rozstrzygnięcie – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/KWLKP/2020

3/03/2020

PC Open Sp. z o.o. – Beneficjent Projektu „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca szkoleń komputerowych. Wybrana została oferta złożona przez PRETENDER Adrian Wronka z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź.

Rozstrzygnięcie – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KWLKP/2020

3/03/2020

PC Open Sp. z o.o. – Beneficjent Projektu „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego wyłoniony został podmiot zapewniający sale szkoleniowe w projekcie. Wybrana została oferta złożona przez PRETENDER Adrian Wronka z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/KWLKP/2020 z dn. 06 lutego 2020 r.

6/02/2020

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie pt. „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” nr RPWP.08.02.00-30-0090/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PC Open Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KWLKP/2020 z dn. 06 lutego 2020 r.

6/02/2020

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie pt. „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” nr RPWP.08.02.00-30-0090/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PC Open Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresiezapewnienia sal […]