Harmonogram

Zapraszamy serdecznie do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenia ich drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście do biura projektu.

W tej zakładce publikujemy harmonogramy zajęć dla uruchomionych grup szkoleniowych w projekcie.

Załączniki